Mọi người nói cô ấy Mạnh Mẽ

Mọi người nói cô ấy Mạnh Mẽ
Thực tình thì không
Tôi là người thích Sự Đơn Giản- nhanh chóng
Yêu nói Yêu
Thích nói thích
Cảm thấy Hợp lý là làm
Và sẵn sàng đón nhận những điều tuyệt vời – mới lạ đến với mình
Tôi thấy bản thân mình lớn hơn mỗi ngày
Tôi chịu trách nhiệm với những điều tôi làm, tôi nghĩ tôi lựa chọn
P/S:
Và Cuộc sống của tôi cũng như của bạn thôi
Tận hưởng chúng và Hạnh Phúc mỗi ngày với những điều mình đã lựa chọn nhé bạn