Mọi người lưu ý

Mọi người lưu ý!
Có tài khoản mạo danh mình và mời gọi kết bạn, sau đó nhắn tin mượn tiền, mọi người khi thấy mời kết bạn vui lòng report trang giả mạo để tránh bị lừa đảo nhé. Cảm ơn mọi người.
https://www.facebook.com/profile.php…
Thằng này mạo danh mà còn đi lock mình luôn mới ghê 🙂