Mới 1 năm thôi mà già giống 1 quả cà

1  
Mới 1 năm thôi mà già giống 1 quả cà . Đm ‍♂️
See Translation