Mình là Tissot

1 1  
Mình là Tissot
Mình ovan size 31.4 mm x 28 mm, dày chỉ 6.5mm thôi nhé
Mình cá tính
Mình đáng yêu
Các bạn hãy yêu mình!!!
See Translation

One thought to “Mình là Tissot”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *