Mình là Tissot

1 1  
Mình là Tissot
Mình ovan size 31.4 mm x 28 mm, dày chỉ 6.5mm thôi nhé
Mình cá tính
Mình đáng yêu
Các bạn hãy yêu mình!!!
See Translation