Mấy nay bận vì đống quà tặng mọi người nên ko khoe thôi

1 1 1 1  
Mấy nay bận vì đống quà tặng mọi người nên ko khoe thôi .. Chứ đơn buôn, đơn lẻ trộm vía vẫn nhiều lắm …

CÓ 2 bạn giật được cái vòng đá phong thuỷ roài Vòng đã làm xong rồi nha … chỉ còn chờ nó về đến tay thôi
TEAM PHƯƠNGG giờ quẩy ác quá cơ