Mẫu new đế siêu nhẹ nhé

1 1 1 1  
Mẫu new đế siêu nhẹ nhé
3 màu giá 1xx
Sz 35-39
See Translation