“Make our Mekong Delta great again”

“Make our Mekong Delta great again”
Năm ngoái Đồng bằng Cửu Long chịu đợt hạn mặn nặng nề đến nay hậu quả vẫn còn kéo dài. Đầu năm nay lại có đợt sạt lở trên diện rộng (có thể vừa do thiên nhiên, vừa do con người khai thác cát). Có người còn đặt câu hỏi: Đồng bằng Cửu Long đang biến mất?
Trước đó, VN bị xếp vào danh sách 10 nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu trên thế giới.
Thế mà Tổng Trump roẹt cái rút khỏi Thỏa ước Paris về biến đổi khí hậu. Thế giới chỉ có 2 nước không ký Thỏa ước này là Syria và Nicaragua. Tổng Macron đẹp trai của Pháp cho rằng quyết định này làm Mỹ tách biệt với thế giới. Câu chế chơi Trump “Make our planet great again” của soái ca Pháp được hàng vạn Like.
Ai giải cứu Đồng bằng Cửu Long bây giờ?