Lông ở đâu mà cứ bay lung tung

1  
Lông ở đâu mà cứ bay lung tung …
Gặp anh #Kem_tẩy_lông_linh_hương là cứ phải gọi là các em #lông cứ phải ngả nón xin các anh #Kem đừng giết em
NHƯNG CÁC ANH ẤY KO DẠI GÁI CÁC EM Ạ … TRIỆT HẾT … KHÔNG THA .. THA CHO CHÚNG MÀY LÀM GIẶC À
—–
|~~> Ib tớ tư vấn kĩ hơn cho nhé