Lần thứ 4 đi Singapore

Lần thứ 4 đi Singapore.. Mỗi năm một vai trò và diện mạo khác.. Hôm nay mình đi dạo trong vườn Botanic Gardens, vẫn con đường ấy, vẫn cảnh ấy, vẫn quán kem ấy.. bỗng ngẫm thấy có vài điều đơn giản mà đúng.. Ví như kiểu cuộc đời con người lúc nào cũng giống như vậy, như dòng sông đang chảy trước mắt bạn.. vẫn lòng sông đó thôi.. nhưng nước thì luôn luôn đổi mới..
Đâu ai có thể tắm được 2 lần trên 1 dòng sông nhỉ? Hay là xuống dòng sông , múc tạm 1 thùng lên bờ, rồi tắm đi tắm lại chỗ nước đó thôi… eo ôi, khiếp.. nghĩ đã thấy ghê! :))
Bạn hãy thay đổi đi, ko là bạn thua đấy! ^_^
See Translation