Hôm qua các bạn trong cơ quan đi làm về

Hôm qua các bạn trong cơ quan đi làm về, cho xem một tấm hình anh này đang bế đứa con bị bại não lên cao giữa trùng điệp điện thoại của mạnh thường quân đang live stream.
Đã thấy rất gợn!
Chiều nay các bạn lại kể thêm những chi tiết không khác mấy với những gì bạn phóng viên cùng cơ quan cũ kể lại dưới này.
Để các anh chị tham khảo!