Hoa vẫn hồng trước sân nhà em

Hoa vẫn hồng trước sân nhà em… là chuẩn mỗi sáng ra cắt hoa cắm lọ. Thơm cứ là suốt tuần “thơm thởm” khắp nhà (chị em liên kết: thơm thoang thoảng thành từ đó). Còn nhiều lắm nhưng balcon bị giàn hoa đậu tím biếc um sùm ra dày quá nên ko cắt được hoa hồng. nó cứ quấn lấy cành hồng.
Hai bác vừa ghé vào nhòm thấy nhà đầy tranh, tần ngần rồi hỏi: Chj có bán tranh không? – Dạ có.
– thế bức này bao nhiêu?
– dạ, vì nhà hết chỗ để tranh, em đi gửi khắp nơi nên cứ người Việt Nam thích thì bao nhiêu em cũng bán.
Thế – nên hôm nay em nói thật, tranh em vẽ ra để bán các bác ạ, dù lúc em vẽ thì chỉ nghĩ vẽ thôi, không nghĩ đến tiền khi làm bất cứ việc gì.
Làm gì mình thích mà ra tiền chả thích <3