Hoa trà

Hoa trà – hoa hải đường – Camelia là e nó 😀
Chúc mừng e Camelia đã được nâng tầm.. vẫn đui đó vẫn kỹ thuật đó nhưng đc thầy chỉ thêm nên ưng quá thôi.. cơ mà vẫn phải luyên tập nhiều để có hồn hơn nữa <3 Hóa ra topping vẫn có thế chắc, đặc bóng dẻo kém hơn kem bơ một tý thôi ý .. trước đây mình cứ nghĩ topping xốp xộp thôi. Nó mạnh hơn kem bơ ở điểm giữ phom và nhẹ, thêm độ bất tử chả thấy chảy chọt gì nữa... See Translation