HÃY DỪNG MUA XE Ô TÔ CHẠY XĂNG

HÃY DỪNG MUA XE Ô TÔ CHẠY XĂNG, ĐỢI MUA XE ĐIỆN SẢN XUẤT TẠI NGHI SƠN
KHI HẾT ĐIỆN , CÁC XE ĐẾN CÁC CÂY ” ĐIỆN” ĐỂ MUA. TÙY THEO MỨC ĐIỆN CÒN LẠI TRONG ẮC QUY MÀ PHẢI TRẢ TIỀN CHO LƯỢNG ĐIỆN CẦN MUA
Các cột mốc đầu tư dự kiến của dự án sản xuất ô tô điện đầu tiên Việt Nam:
– Tiến hành đánh giá chi tiết: ngày 10/02 đến ngày 10/6/2017
– Phát triển, chứng nhận, sẵn sàng sản xuất: 15/6/2017 – 15/11/2018
– Chọn địa điểm đặt nhà máy sản xuất: 10/6/2017 – 15/12/2017
– Sẵn sàng đi vào sản xuất: 15/6/2017 – 15/4/2019
Ôtô Tesla tiêu thụ điện thay xăng dầu, vậy thì hệ thống “cây điện” thay cây xăng phải được xây dựng trên phạm vi toàn quốc. Đã bán xe công nghệ Tesla thì phải có trạm sạc điện, không thì khi hết điện, người ta sạc ở đâu? Tài chính đầu tư cho hệ thống “cây điện” này không nhỏ, trong đó phải tính đến vị trí, đất đai, hệ thống kết nối.
Khi có các trạm điện, vậy thì lấy điện ở đâu để cung cấp? Hiện nay, nguồn điện của Việt Nam chưa đủ đảm bảo sinh hoạt, sản xuất, nếu có ôtô điện thì sẽ có khủng hoảng thừa xăng nhưng thiếu điện.