Hán Quang Dự người bạn Trainer cực kỳ tuyệt vời của tôi

Hán Quang Dự người bạn Trainer cực kỳ tuyệt vời của tôi! Anh ta đã cho tôi cơ hội được cạo đầu trên sân khấu gần 400 người để lập lời thề phải Đi Bộ Xuyên Việt.
.
Và anh Hán Quang Dự sẽ cắt video lập lời thề gửi cho tất cả anh em bạn bè xem để tôi mạnh mẽ hơn đi xa hơn và tiến về Hồ Chí Minh
See Translation