Giai đoạn này là giai đoạn vui nhất của Gr

Giai đoạn này là giai đoạn vui nhất của Gr !
Sau đợt này tới tận bây h , chẳng biết tại sao mọi thứ xáo trộn rất là nhiều . Tưng đây con ng h chỉ còn lại 1 ng.
Ngày xưa , làm với chị vì tình nghĩa – rồi mới tới tiền bạc !
H ng ta đối xử với c vì quyền lợi của ng ta – tiền bạc của ng ta – còn việc của chị vẫn là việc của chị !
Năm nay cũng chẳng còn mood đi chơi đâu. Năm ngoái hò nhau cày tới tháng 9 c cho đi chơi , năm nay có cố cày nữa thì tới lúc đó cũng toàn là ng mới ! Có đi cũng ai lo thân ng nấy . Chỉ có lớp nv này c coi tất cả là em , còn từ nay về sau , c sẽ nghĩ lại , coi c coi ng ta là em , còn ng ta coi chị là gì ???
See Translation