giả sử bạn là doanh nghiệp đầu tư xây dựng BOT giao thông

giả sử bạn là doanh nghiệp đầu tư xây dựng BOT giao thông
giả sử bạn bắt tay với người đứng đầu ngành giao thông nâng thời gian thu phí-hoàn vốn-lãi định mức
với lý do “công trình cấp bách” nên bỏ qua hàng loạt thủ tục bắt buộc để vừa thiết kế, vừa thi công, vừa hoàn chỉnh luận chứng kinh tế kỹ thuật đầu tư
nay công trình vừa đưa vào vận hành chưa thu xong vốn thật thì bị thanh tra kiểm toán yêu cầu tính lại tính đủ và cuối cùng là hạ quyết toán vốn, hạ thời gian thu phí, trong khi người đứng đầu ngày trước đã ôm phần được chia cao chạy xa bay
bạn đứng trước ngã ba đường : ờ thì xấu chàng hổ ai, hơn nữa nếu hắn lên chức to hơn như thế có lẽ sau này sẽ có thể đền bù cho doanh nghiệp mình công trình khác chăng ?
nhưng, nay viễn cảnh quan lớn ngã ngựa rõ rành rành thì mình có nên tung hê tất cả lên không ?