GEL PHỤ KHOA

1 1 1  
GEL PHỤ KHOA

LÀM SẠCH SÂU MỘT CÁCH NHẸ NHÀNG
KHỬ MÙI HÔI VÀ MANG LẠI CHO ” CÔ BÉ” MÙI HƯƠNG QUYẾN RŨ. CÁC ÔNG CHỒNG ĐẢM BẢO THÍCH MÊ MỆT
DƯỠNG DA CHỐNG KHÔ RÁT
LÀM HỒNG , SE KHÍT ÂM ĐẠO
BẢO VỆ VÙNG KÍN , GIÚP NGĂN NGÙA VI TRÙNG GÂY VIÊM NHIỄM, NẤM NGỨA.
MANG LẠI CẢM GIÁC TỰ TIN CHO CHỊ EM PHỤ NỮ MÌNH