Em muốn tôi sống sao

Em muốn tôi sống sao?
Đầu năm chụp wefie với ’em’. 3 năm bên em, tóc tôi từ xanh rì đã đốm bạc, còn cô gái quê của tôi giờ đã biết lên phố xem Paris ballet và nhún nhảy với Modern Talking. Năm nay em vẫn phăm phăm leo trên bậc danh vọng, cả điểm brand awareness và brand equity đều tăng mạnh nhất trong lịch sử của bảng xếp hạng; nhan sắc em đã vượt qua các gái phố VIB, Eximbank.. để lên chiếu trên, em bắt đầu mơ đến ngôi hậu. Thật trớ trêu. Ko dìu đc thì mang tiếng bất tài. Mà em là hoa hậu rồi thì liệu còn cần tôi hay lại đá tôi như miếng giẻ rách. Biết xử em thế nào dzờ?
A wefie with my ‘date’
3 year side by side, my black hair has turned grey while my rustic lady has become an young cosmopolitan getting used to Paris Ballet and Modern Talking. Her brand awareness and brand equity both made amazing leaps on AC Nielsen annual ranking. Having overcome VIB, Eximbank…, she began to dream of the throne of Miss. I am capable physicaly and mentaly to bring her there?