E nó đã vìa hàng giá quá sốccccc

1 1 1  
E nó đã vìa hàng giá quá sốccccc
Chuyến này rẻ cực rẻ #119kkkkk
Hàng shop e đặt full box hãng fila luôn
Updet 3 mau như ảnh
Sz 36-39 ( =35-38)
See Translation