Dùng là nghiện

1 1  
Dùng là nghiện. :)))
Collagen cứ phải là bảo hành đến giọt cuối cùng.
Bạn 28 tuổi, P k hứa Collagen sẽ cho bạn làn da 8 tuổi đâu. Nhưng 18 tuổi thì vô tư đê. Kakaa
270k cho 4-5 tháng sử dụng