“Đức Phật đã từng khẳng định: “Vạn pháp duy tâm tạo”

“Đức Phật đã từng khẳng định: “Vạn pháp duy tâm tạo”. Tâm ta như thế nào thì ta sẽ cảm nhận thế giới chung quanh như thế ấy. Đẹp – xấu, cao – thấp, sang – hèn, thuận – nghịch vốn không phải là bản chất của thực tại, tất cả đều từ tham – sân – si của con người dệt lên. Khi ta được thỏa mãn những mong muons của mình thì ta nghĩ cuộc đời rất tươi đẹp, còn khi mọi thứ diễn ra trái nghịch với những nguyện vọng của ta thì ta cho rằng cuộc đời thật đáng chán. Trong khi đó, vạn sự vạn vật trên thế gian này và cả vũ trụ đều vận hành theo nguyên tắc của nhân quả và duyên sinh tự nhiên của nó, nó không chiều chuộng ai cũng không có ý ghét bỏ ai. Tại ta quá tham lam, khi nó thuận với ta thì ta không hề cảm thấy ngạc nhiên, mà khi nó nghịch với ta là ta oán trách và ghét bỏ nó. Cho nên khi ta có thể chuyển hóa được những năng lượng mong cầu và chống đối không cần thiết ấy để trả lại bản chất tĩnh lặng mầu nhiệm của tâm hồn thì ta sẽ thấy cả thế giới chung quanh mình đều thạt bình yên, đều rất dễ thương và đáng yêu.”
P/s : cảnh vật vẫn vậy nhưng tuỳ vào góc máy và cái nhìn mà có khác nhau
See Translation