Dự kiến cách làm việc của Tân bí thư Nguyễn Thiện Nhân :

Dự kiến cách làm việc của Tân bí thư Nguyễn Thiện Nhân :
– Chăm lo nhiều cho giáo dục thành phố, đây là sở trường và tâm huyết lớn nhất của bác, các trường đại học trên địa bàn sẽ có nhiều lợi thế;
– Chăm lo các vấn đề an sinh xã hội (đây là tính cách của bác);
– Vấn đề kinh tế, tài chính : kém năng động, chần chừ, không quyết liệt, ít có ý tưởng mới, ý tưởng đột phá làm thay đổi bộ mặt của thành phố. Quản trị thiên về an toàn;
– ……

2 Thoughts to “Dự kiến cách làm việc của Tân bí thư Nguyễn Thiện Nhân :

  1. Thời ông làm bộ dục, ông có làm gì nên hồn ngoài đống các trường mọc như nấm sau mưa? Ông là một trong những nỗi thất vọng lớn nhất.

    1. Thời trường mọc lên như nấm là trước đó thòi ông Nhân có một số cải cách đáng chú ý (xem lại báo chí thời đó)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *