Dự kiến cách làm việc của Tân bí thư Nguyễn Thiện Nhân :

Dự kiến cách làm việc của Tân bí thư Nguyễn Thiện Nhân :
– Chăm lo nhiều cho giáo dục thành phố, đây là sở trường và tâm huyết lớn nhất của bác, các trường đại học trên địa bàn sẽ có nhiều lợi thế;
– Chăm lo các vấn đề an sinh xã hội (đây là tính cách của bác);
– Vấn đề kinh tế, tài chính : kém năng động, chần chừ, không quyết liệt, ít có ý tưởng mới, ý tưởng đột phá làm thay đổi bộ mặt của thành phố. Quản trị thiên về an toàn;
– ……