Đơn sáng sớm

Đơn sáng sớm,không quan trọng đến con số là bao nhiêu,quan trọng là lòng tin của mọi người đối với mình như thế nào.
Cảm thấy ấm áp vô cùng khi khách hàng tự tìm đến mình mua sản phẩm.
Con đường phía trước rất dài và còn rất xa,nếu kiên trì đi thì sẽ tới đích.
Còn nếu quay lại sẽ là vạch xuất phát,sẽ không bao giờ tới đích được.
Nếu thật sự yêu thích công việc mà bạn đã chọn,dù có khó khăn thế nào bạn cũng sẽ tìm mọi cách vượt qua.
Còn nếu chỉ nghĩ là thử nghiệm,thì sẽ không bao giờ biết tìm cơ hội để phấn đấu.
Điên tí thôi mọi người.
Đại lý H(đ).Galileo, tuyển ctv,chi nhánh trên toàn quốc.
ĐT0979802233