Dior rama sần

1 1  
Dior rama sần-bạc vìa đủ size rồi nhé ce
Full túi vải thiên nga – thẻ card
Full size 18-22-25cm
See Translation