Dior lady đinh về thêm rồi ạ

1 1  
Dior lady đinh về thêm rồi ạ
Giá sốc 3xx(x cực nhỏ)
Buôn giá tốt
Kèm túi vải thiên nga ( có box hãng cho ce theo yêu cầu)
See Translation