Đi học có lúc nhìn hoa hài lòng lắm rồi thì nhìn qua hoa thầy bắt cái đập mặt cái

Đi học có lúc nhìn hoa hài lòng lắm rồi thì nhìn qua hoa thầy bắt cái đập mặt cái … uỳnh xuống đất luôn … hết mơ mộng về chỗ bắt tiếp :))
Vì hoa của thầy mà cái đứa thề nguyền sống chết không làm topping lại quyết định đi hoc topping…
Cám ơn thầy Hung Quach đã mở ra cho e một cánh cửa mới… Cám ơn thầy và các tác phẩm của thầy đã truyền lửa đam mê…
Ước mơ hái hoa của mẹ tự nhiên cho nở trên đôi tay của mình♥
Giới thiệu với cả nhà hoa thầy e trồng 😀
See Translation