Đêm loãng rồi

Đêm loãng rồi
Giữa cơn mê hoảng ú ớ gọi Anh
Rồi nằm xuống căng người chịu đau đớn như có vật nhọn xuyên da thịt
Đêm thẫm đen và tiếng gió chạy vù vù qua cửa sổ lẫn như tiếng bước chân đuổi nhau
Khu nhà ven sông bỗng rống lên tiếng lợn kêu rền rĩ như bị trói
Chó sủa ngay nhà đối diện kiểu lo lắng thăm dò
Cơn đau từ từ vào sâu
Trời sáng dần lên
Xung quanh trở lại yên ắng
Loãng
Tênh
Hoà vào đất trời
Cả cơn mơ và sự thèm khát.
8/2017