Dạo này ông trời thất tình àh mà hay khóc theeee ‍♂️‍♂️‍♂️

1  
Dạo này ông trời thất tình àh mà hay khóc theeee ‍♂️‍♂️‍♂️
See Translation