Đắng nòng

Đắng nòng
Đắng nòng.
……..
Tại Nhà ga chính tuyến đường sắt Cát Linh- Hà Đông phải chăng sau này nên đặt một tấm bia đá ghi rõ đây là một dự án đã chậm tiến độ ngót nửa thập kỷ, đã đội hơn 100% tổng vốn, để như một bài học đắt đỏ, đau đớn không được phép lãng quên?!

3 Thoughts to “Đắng nòng

  1. Phải tính đường rời khỏi đất nước mến yêu này, vì ở lại 3 đời con cháu củng trả không nổi nợ…các bề trên quý hóa đả gây nên….buồn cho vn.

  2. Mỹ ,Nhật chiếm VN bằng lấy chất xám ,con người, TQ gần hơn chiếm dat,các lãnh đạo xong nhiệm kỳ cũng chạy sau khi vo vét bằng mọi cách ngay cả ban nước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *