Đã khổ càng nên cố gắng vui

Đã khổ càng nên cố gắng vui. Ốm đau bệnh tật phải hay cười. Tinh thần thư thái thêm vui vẻ. Đầu óc thảnh thơi bớt ngậm ngùi. Bè bạn giúp nhau quên chuyện cũ. Anh em hỗ trợ giảm điều xui. Xóm làng tình nghĩa bao đầm ấm…Tran Quang Khoi
#dotsongco; #benhvienvietduc