Cuối tháng hàng vãn dần

1  
Cuối tháng hàng vãn dần … Thùng ngoài cùng kia mới lấy còn chưa lấy thêm gì …
Hết t5…. mục tiêu tăng doanh số đã đạt được & Tháng 5 mất khá nhiều thưởng cho các cô gái của tôi rồi … Tháng 6 chúng mình lại bùng nổ hơn nữa nhé các cô gái của đời tôi