Cứ chuẩn bị về là phải hỏi xem mẹ dùng hết gì chưa Đấy

1  
Cứ chuẩn bị về là phải hỏi xem mẹ dùng hết gì chưa Đấy … bán gì thì cả nhà tớ dùng … dùng là mê ngay … Về ngoại bảo mợ dùng hết các thứ chưa cháu gửi về cho … Bảo tặng …thì mợ ko chịu … ko chịu vẫn cứ tặng, vẫn cứ gửi về …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *