Có những lúc u mê nên để cho cảm xúc dẫn đường

Có những lúc u mê nên để cho cảm xúc dẫn đường.
Vô tình vướng thị phi nên hoang mang cố tìm đường thoát.
Những quyết định sai lầm thường bắt nguồn từ phút giây bối rối.
Để lương tâm ngập chìm trong bóng tối nên tìm hoài chẳng thấy đường ra.
……
Nhưng ta chẳng trách bởi thù hận chỉ biến ta thấp hèn ngang tầm với kẻ xấu.
Để tâm vô thường mới hiểu rằng tha thứ cũng là một niềm vui.
Và cuối cùng là chỉ muốn Cảm Ơn những người bạn.
Luôn đứng bên cạnh để bảo vệ ta chẳng ngại ngần.
Thị Nở.