Có những chuyện tình cảm như thế

1  
Có những chuyện tình cảm như thế … chớp mắt đã là người xa lạ mất rồi ☺️☺️☺️
See Translation