Có ai gội đầu xong mà ngần này em tóc ra đi như em không ạ

1 1 1  
Có ai gội đầu xong mà ngần này em tóc ra đi như em không ạ!
Sắp thành đầu trọc rồi.Hu hu!
See Translation