CHUYỆN VỀ TÔI

CHUYỆN VỀ TÔI
Khi tôi sinh ra đã may mắn hơn rất nhiều người:
– Có gia đình để yêu thương
– Có tình thương của gia đình
– Đầy đủ các bộ phận của cơ thể
– Có cơm ăn, áo mặc
– Có đủ sự thông minh để nhận biết
– Có tư duy tốt trong cuộc sống
Tôi được sinh ra trong gia đình nghèo khó để:
– Tôi có nhiều nghị lực hơn
– Tôi có nhiều ước mơ hơn
– Tôi có nhiều mong muốn hơn
– Tôi có nhiều cảm xúc hơn
– Tôi có tuổi thơ dữ dội hơn
– Tôi mạnh mẽ và cá tính hơn…
Trong cuộc sống:
– Tôi học nhiều kiến thức
– Tôi được va chạm nhiều
– Tôi có mối quan hệ tốt
– Tôi có bạn bè luôn ủng hộ tôi
– Gia đình luôn bên tôi
– Tôi hành động mỗi ngày
– Tôi theo đuổi mục tiêu
– Tôi thành công
– Tôi là chuyên gia
CÒN BẠN THÌ SAO?
See Translation