Chồng làm 1 điều gì đó và khiến bạn vui

Chồng làm 1 điều gì đó và khiến bạn vui, con làm 1 điều gì đó cũng khiến bạn vui… thì đó k phải vui đâu! Đó chỉ là họ làm theo cái khuôn mẫu bạn đặt ra nên bạn cảm thấy vui, (trái lại khi họ làm trái với ý bạn trái với khuôn mẫu bạn đặt ra thì bạn lại buồn)
vui thực sự là bạn tự cảm thấy vui trong khi chồng và con k làm gì cả!!! Sẽ k ít người k hiểu vui thật sự là gì, và họ cũng k thể vui thật sự (khi con hoặc chồng làm trái ý họ) mình cá là rất nhiều bà mẹ có thể là lớn tuổi rồi nhưng vẫn buồn vui phụ thuộc vào chống con! Ấy thế cuộc sống của họ mới khổ sở. Họ đem cái khuôn ra để đặt chồng và con vào đó, chồng con k vừa cái khuôn thì họ lại buồn! Thật may mắn khi mính sớm giác ngộ
Suốt 26 năm cuộc đời gần 1 tháng nay mình mới thực sự định tâm và nhận ra 1 số điều mà ít ai nhận ra. Cuộc sống trở nên có y nghĩa biết bao!