Chiều đi ký hợp đồng bắt gặp Toà nhà ” Lệ Rơi”

Chiều đi ký hợp đồng bắt gặp Toà nhà ” Lệ Rơi”
Lời khuyên cho các bạn muốn bán hàng online, đặc biệt là trên fb:
Hoa muốn kết trái thì phải khoe sắc
Gà muốn đạp mái thì phải gáy
Chim muốn có bạn tình thì phải hót
Gái muốn có giai theo thì phải khoe
Và kinh doanh muốn khách biết thì phải quảng cáo.