Chiếc vòng thứ 3 đã lộ diện

1 1  
Chiếc vòng thứ 3 đã lộ diện .
~~~> Đẹp quá mức quy định rồi … Ảnh còn bị dìm ấy
~~~> Tháng 5 team Phương có 3 bạn giật được chiếc vòng đá phong thủy này liền … Hết Ối tiền của tôi rồi ý

Các chị/bạn/em cùng em/tớ/chị cố gắng thật nhiều trong tháng 6 này nhé
Mỹ Phẩm Thiên Nhiên Linh Hương – Vẻ Đẹp Từ Thiên Nhiên