Câu cuối: nhớ cho tôi linh hương nhé bà

1  
Câu cuối: nhớ cho tôi linh hương nhé bà … Xin thông báo là em hết son rồi .. còn mỗi đỏ hồng… khi nào son ra tiếp em trả chị