Câu cuối: nhớ cho tôi linh hương nhé bà

1  
Câu cuối: nhớ cho tôi linh hương nhé bà … Xin thông báo là em hết son rồi .. còn mỗi đỏ hồng… khi nào son ra tiếp em trả chị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *