Các mối hàng gửi hàng cho mình

Các mối hàng gửi hàng cho mình, cạch luôn xe Trung Kiên ra giúp mình
Hôm nay nhờ đứa em gửi nó quên xin card xe, rồi nó bận đi việc. Mình không liên lạc đc để hỏi xem nó gửi xe nào.
Đến lúc liên lạc đc , biết xe Trung Kiên thì xe đã đến Bến Mỹ Đình cbi quay về rồi.
May mà mình đã báo ship Hà Nội của mình đến chờ sẵn ở đấy. Ko thì hàng lại bị quay đầu rồi
Vào chú ấy chỉ nói là :
Sao xe ko gọi cho chú ấy một cuộc để chú ấy ra đón sớm hơn. Vì đầu gửi hàng hnay họ báo muộn
Thì lái xe chửi chú là :
– Đồ giẻ rách, gửi hàng 20-30k cước mà đòi người ta gọi điện thoại ah
Chú ấm ức gọi điện bảo
– Từ sau cháu đừng gửi xe này nữa, chú chỉ hỏi nó là sao ko gọi cho khách đc, khi các xe khác vẫn làm thế , thì nó chửi chú là giẻ rách.
Thực sự không thể hiểu nổi các người văn hoá
đến mức nào.
Trong khi mấy năm qua mình vẫn gửi hàng đủ các đầu xe ở Thanh Sơn. Nếu mình quên chưa kịp gửi số xe cho ship, thì các nhà xe vẫn có thể gọi cho ship ra đón. 1 cuộc đthoai thì nhà nó nghèo đi ah, hay tn mà p chửi người ta là giẻ rách.
Mà nếu có không gọi đc thì các người cũng có thể nói câu rằng : Do các người quên cũng đc. Chứ đừng xúc phạm ngừoi khác như thế
Đi xe đường dài mà ăn ở như thế sao !
Mấy chục đầu xe Thanh sơn, Tân Sơn, mình chẳng lạ xe nào, nhưng chưa bao giờ p nhận cái thái độ như thế này.
Cạch mặt nó ra. Nhé Nhé !