Các chuyến bay gần đây của mình với VJ rất hay trễ

Các chuyến bay gần đây của mình với VJ rất hay trễ, đặc biệt là chuyến khuya thì tỷ lệ 100% luôn.
Thực sự buồn cho VJ về điều này!
Dù biết không ai muốn thế, nhưng vấn đề là hãng hàng không phải nâng cao chất lượng hơn nữa. Không thể tạo suy nghĩ giá rẻ thì dịch vụ tệ!