Các bác tranh thủ lên đơn nhá

Các bác tranh thủ lên đơn nhá! Mình nghỉ lễ từ 29/4- 1/5 nhé. M2/5 xuất hàng bt nhá nhá!!!
Ai cần hàng gì báo e để e sắp đơn luôn nhá!!!. Xong việc là tẹo em về với u e!!!