Cả tối chỉ ngồi tiếp đơn

1  
Cả tối chỉ ngồi tiếp đơn … Đơn lẻ dồn dập … Buôn vs ctv thì hỏi tới tấp cách tư vấn …
Cứ được làm cái cv mình thích thì dù có mệt đến mấy cũng chấp tuốt
~~>> Phấn đấu vì 1 mục tiêu