Cả đời làm cặm cụi kiếm tiền mai mốt về với Đất có mang theo

Cả đời làm cặm cụi kiếm tiền mai mốt về với Đất có mang theo???
Một trong số những Bonsai tại Gia của Hải đây,,, do chính đôi tay mình uốn nắn, cắt tỉa nhé, anh em nào chơi Bonsai thì có thể giao lưu,,,
Tôn trọng sở thích của chính mình, là CUỘC SỐNG!!!