Buổi họp báo VTV awards 2017 chiều ngày hôm qua đây a

Buổi họp báo VTV awards 2017 chiều ngày hôm qua đây a! Diễm chân thành cảm ơn những khán giả đã luôn yêu thương và bình chọn đưa Diễm vào đề cử “Nữ diễn viên ấn tượng”. Kết quả cuối cùng có thế nào thì đối với Diễm cũng rất tuyệt vời và hạnh phúc rồi a…ahihi…
#vtvawards #Elise #lyhuynhmakeup