Buổi học lâm sàng đầu tiên ở nơi xa tít tắp

Buổi học lâm sàng đầu tiên ở nơi xa tít tắp .Tận mấy chục cây số . Ngày đầu tiên leo cầu thang đủ mệt . Chưa đi học , đã có lịch tuần sau thi lâm sàng , chuỗi ngày bận rộn bắt đầu . Thay ảnh đại diện để mai đi cắt tóc , xem xinh đẹp hơn k . hehe =D

39 Thoughts to “Buổi học lâm sàng đầu tiên ở nơi xa tít tắp

  1. Mi rảnh thì qua làm xế cho tau đi , chở tau đi học xong qua nhà ny mi mà chơi , bọn tau học gần đó đấy . keke :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *