Buổi học lâm sàng đầu tiên ở nơi xa tít tắp

Buổi học lâm sàng đầu tiên ở nơi xa tít tắp .Tận mấy chục cây số . Ngày đầu tiên leo cầu thang đủ mệt . Chưa đi học , đã có lịch tuần sau thi lâm sàng , chuỗi ngày bận rộn bắt đầu . Thay ảnh đại diện để mai đi cắt tóc , xem xinh đẹp hơn k . hehe =D