[ Bảo mật dữ liệu là yếu tố quan trọng nhất để lựa chọn nhà cung cấp phần mềm quản lý

[ Bảo mật dữ liệu là yếu tố quan trọng nhất để lựa chọn nhà cung cấp phần mềm quản lý.]
Bạn cần tìm phần mềm để phục vụ nhu cầu quản lý bằng máy tính, bạn băn khoăn tìm một giải pháp phù hợp với nhu cầu vì có nhiều lời mời chào hấp dẫn!?
Trong khuôn khổ bài viết này, Dân Trí Soft tập trung đề cập đến vấn đề “Bảo mật dữ liệu là yếu tố quan trọng nhất để lựa chọn nhà cung cấp phần mềm” tiếp đến mới đến tính năng, giá cả… của phần mềm, tại sao lại như vậy? Bạn hãy trả lời những câu hỏi sau nhé:
1. Dữ liệu kinh doanh như thông tin nhà cung cấp, khách hàng, giá cả… là yếu tố tuyệt mật trong kinh doanh?
A. Đồng ý; B. Không.
2. Nếu dữ liệu kinh doanh bị đánh cắp, bị mất, bị rò rỉ sẽ đe dọa đến hoạt động kinh doanh?
A. Đồng ý; B. Không.
3. Đối thủ cạnh tranh luôn khao khát có được đầy đủ thông tin kinh doanh của bạn?
A. Đồng ý; B. Không.
Nếu bạn có từ 2 lời Đồng ý trở lên tức bạn đã nhận thức rõ về tầm quan trọng của bảo mật dữ liệu kinh doanh; nếu bạn chọn 2 đáp án là Không, tôi nghĩ bạn không cần đọc phần tiếp theo vì nó chỉ làm mất thời gian của bạn đấy.