BẰNG LĂNG TRÊN ĐƯỜNG KIM MÃ

BẰNG LĂNG TRÊN ĐƯỜNG KIM MÃ, SÁNG 14.5.2017 ( Đi họp, dừng xe chụp để nuôi face)
TƯỞNG BẰNG LĂNG TÍM MỘT MÌNH
VẦNG HOA THẾ ĐÃ HỮU TÌNH, ĐẮM SAY
KHÔNG NGỜ NHÌN XUỐNG GỐC CÂY
HAI BẰNG LĂNG ĐỨNG KHOÁC TAY, GIAO CÀNH
CÙNG NHAU BÁO VỚI TRỜI XANH
TÌNH YÊU ĐÔI LỨA KẾT THÀNH TINH HOA.