Bạn ý đã chủ động nhắn tin cho em các bác ạ

Bạn ý đã chủ động nhắn tin cho em các bác ạ
Nếu sáng mai k nhận được tiền và thẻ
Em sẽ làm như em nói nhớ 3tr hông nhiều nhưng mà thấy ghét lắm 🙂
Hi vọng bạn đúng hẹn mình sẽ giữ lời hứa k đưa ra công an 🙂